Chuyển tới nội dung chính

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Đào tạo điều trị Methadone

Đào tạo điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Điều trị Nghiện chất và HIV

Kiến thức lý thuyết và thực hành hỗ trợ điều trị nghiện chất và HIV.

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Liệu pháp Tâm lý

Các liệu pháp tâm lý và ứng dụng trong điều trị nghiện chất.

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Nghiên cứu khoa học

Các dự án nghiên cứu khoa học do trung tâm VHATTC thực hiện.

Đã được sửa 6 Tháng 5 2024

Chemsex

Can thiệp giảm tác hại liên quan đến Chemsex

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Đại dịch COVID-19

Thông tin, hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đã được sửa 9 Tháng 7 2022

Tài liệu

Chia sẻ tài liệu, tờ rơi hỗ trợ điều trị và tuyên truyền.