Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Dự phòng COVID-19 và Hiểu đúng về Vaccine - PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng
Đại dịch COVID-19
Xem trước khóa học

Đại dịch COVID-19

Dự phòng COVID-19 và Hiểu đúng về Vaccine - PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng

Đối tượng tham dự: Phòng khám Methadone, ARV, các tổ chức dựa vào cộng đồng, DOLISA và mở rộng cho các đối tham dự viên ngoài cộng đồng, sinh viên.