Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Điều trị Nghiện chất và HIV

Chuyên khoa 1 - Nghiện chất

Tương tác chất ma túy và thuốc ARV, PrEP - ThS. BS. Đoàn Trúc Quỳnh
Điều trị Nghiện chất và HIV
Xem trước khóa học

Điều trị Nghiện chất và HIV

Tương tác chất ma túy và thuốc ARV, PrEP - ThS. BS. Đoàn Trúc Quỳnh

Cung cấp một số thông tin nhằm góp phần giảm hại do sử dụng ma túy, cải thiện hiệu quả điều trị và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân.