Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Chemsex

Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm MSM tham gia Chemsex - UNODC - 2024

Khoá tập huấn do UNODC, Cục phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, UNAIDS phối hợp tổ chức, với hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm VHATTC - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.