Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Tập huấn Phỏng vấn tạo động lực (MI) - Tháng 08.2022
Liệu pháp Tâm lý
Xem trước khóa học

Liệu pháp Tâm lý

Tập huấn Phỏng vấn tạo động lực (MI) - Tháng 08.2022

Khóa tập huấn dự kiến diễn ra vào ngày 25-26 tháng 08 năm 2022.

Chánh niệm và phục hồi - ThS. Cao Liên Hương (Khóa 15.07 - 19.08.2020)
Liệu pháp Tâm lý
Xem trước khóa học

Liệu pháp Tâm lý

Chánh niệm và phục hồi - ThS. Cao Liên Hương (Khóa 15.07 - 19.08.2020)

Hướng dẫn học viên tìm hiểu và suy ngẫm sâu sắc về trải nghiệm của chính đời mình, hầu phát triển lòng thấu cảm sâu đậm để giúp bệnh nhân giải tỏa mâu thuẫn nội tâm.