Chuyển tới nội dung chính

2 Khoá học

Mô hình can thiệp Liệu pháp gia đình (Family therapy)
Liệu pháp Tâm lý
Xem trước khóa học

Liệu pháp Tâm lý

Mô hình can thiệp Liệu pháp gia đình (Family therapy)

Khoá tập huấn do Trung tâm UMP-VHATTC và Hội Phòng Chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, dưới sự tài trợ của UNODC Việt Nam.

Chánh niệm và phục hồi - ThS. Cao Liên Hương (Khóa 15.07 - 19.08.2020)
Liệu pháp Tâm lý
Xem trước khóa học

Liệu pháp Tâm lý

Chánh niệm và phục hồi - ThS. Cao Liên Hương (Khóa 15.07 - 19.08.2020)

Hướng dẫn học viên tìm hiểu và suy ngẫm sâu sắc về trải nghiệm của chính đời mình, hầu phát triển lòng thấu cảm sâu đậm để giúp bệnh nhân giải tỏa mâu thuẫn nội tâm.