Dựa trên lý thuyết TÂM LÝ NHẬN THỨC HÀNH VI, nghiện là hậu quả của nhiều mất mát trong đời, không được hiểu và hoàn toàn chấp nhận, cảm xúc không được lý giải, đưa đến sự mất lòng tin vào chính mình, không biết năng khiếu sẵn có, không biết mục tiêu đời mình.
Khóa học này không dạy học viên cách nói chuyện và tham vấn như Phỏng Vấn tạo Động Lực, mà hướng dẫn học viên tìm hiểu và suy ngẫm sâu sắc về trải nghiệm của chính đời mình, hầu phát triển lòng thấu cảm sâu đậm để giúp bệnh nhân giải tỏa mâu thuẫn nội tâm.

Xuất phát từ mong muốn đó, Trung tâm VHATTC tổ chức khóa tập huấn này với sự tham gia trao đổi và hướng dẫn chính của Chuyên gia Tâm Lý- ThS. Cao Liên Hương (Hoa Kỳ)

THỜI GIAN và NỘI DUNG KHÓA TẬP HUẤN:
Sáng thứ Tư hàng tuần, từ 9:00-11:00, bắt đầu từ ngày 15/07/2020 đến 19/08/2020 (6 buổi)

  1. Chánh niệm và Cảm Xúc
  2. Chánh niệm và Suy nghĩ
  3. Chánh niệm và Hành vi
  4. Chánh niệm và Mất mát
  5. Chánh niệm và Nghiện
  6. Chánh niệm và Phục hồi

GIẢNG VIÊN KHÓA TẬP HUẤN:

ThS. Cao Liên Hương – Chuyên gia tư vấn tâm lý (Hoa Kỳ)